Bokning: 0476-411 69 Bygdegården: 0476-410 41 E-post: info@pjatterydsbgf.se Adress: Brogårdsvägen

Styrelsen 2015

Mattias Sjögren Ordförande
Mats Rydberg 0476-411 03 Vice ordförande
Lisbeth Ericsson 0476-411 69 Skicka e-post Kassör
Lennart Pettersson 070-326 73 14 Skicka e-post Sekreterare
Eva Borg
Anders Larsson
Marcus Wilnersson
Ulf Olin
Eva Karlsson

____________________